Protectie incendii

Consultanță în PSI

Protectie incendii – Legislatia in Romania vis-à-vis de incendii s-a schimbat mult in ultimii ani, astfel ca atunci cand construim suntem obligati sa urmam anumite norme privind securitatea la incendiu. In functie de riscul de incendiu si de gradul de rezistenta la foc a elementelor constructive, se impun anumite masuri in executia si exploatarea cladirilor.

Una dintre aceste masuri este echiparea tehnica a cladirilor, compartimentelor de incendiu si incaperilor, cu sisteme automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler.

Acest tip de echipare se asigură la:

a) clădiri închise din categoriile de importanţă excepţională şi deosebită (A şi B), încadrate conform legislaţiei în vigoare, cu densitatea sarcinii termice mai mare de 420 MJ/m2;

b) clădiri înalte cu excepţia locuinţelor şi foarte înalte indiferent de destinaţie;

c) platouri de filmare amenajate şi închise, studiouri de televiziune şi scene amenajate, cu arii mai mari de 150 m2, inclusiv buzunarele, depozitele şi atelierele anexă ale acestora;

d) încăperile din clădirile civile subterane în care densitatea sarcinii termice depăşeşte 840 Mj/m²;

e) clădiri, compartimente de incendiu cu destinaţia de comerţ şi încăperile pentru comerţ cu aria desfăşurată egală sau mai mare de 1500 mp sau cu densitatea sarcinii termice peste 840 Mj / m2;

f) clădiri (încăperi) de producţie şi/sau depozitare cu risc mare şi foarte mare de incendiu cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2 ;

g) depozitele cu stive, în condiţiile SR EN 12845;

i) parcaje subterane de tip P1, P2, P3 şi P4 definite potrivit prevederilor reglementării tehnice specifice, precum şi la cele supraterane închise cu mai mult de 3 niveluri şi mai mult de 100 de autoturisme.

j) clădiri şi compartimente de incendiu administrative sau pentru cultură, cu aria construită mai mare de 1250 m2şi densitatea sarcinii termice peste 840 Mj/m².